Στοιχεία Εταιρίας
Εθν. Αντιστάσεως 12 55133  Θεσσαλονίκη  Ελλάδα
τ +30 2310433000 φ +30 2310433021 info@modarte.gr map